OBIECTIVE GENERALE ŞI SPECIFICE

• Creșterea conștientizării publicului local, regional și național cu privire la istoria industrială a orașului, dar și cu privire la condiția oamenilor obișnuiți care locuiesc în Reșița
• Promovarea unui concept nou de produs cultural- galeria digitală
• Promovarea unor metode inovative de comunicare prin podcast-uri, video-uri, înregistrări audio difuzate în spațiul online
Proiect implementat de S.C. MARMUSE CONCEPT STORE S.R.L., finanțat de Primăria Municipiului Reșița prin prin proiectul “Granturi. Reșița 250 de ani de foc nestins”.